Home

Home
Home

Welkom op de site van de Roncallischool

De Roncallischool is een school voor basisonderwijs. Wij werken met een enthousiast en professioneel team, dat de kinderen in hun ontwikkeling begeleidt.

De vijf pijlers van ons onderwijs zijn:
• Een veilige leef- en leeromgeving als basis
• De basisvakken op orde
• Brede ontwikkeling
• Betekenisvol en uitdagend onderwijs
• Ons onderwijs is passend

De Roncallischool wil de kinderen instrumenten geven om in een (snel)veranderende wereld een plek te vinden, deel te nemen en (mede-) vorm te geven: zorgen voor jezelf, je omgeving en de wereld.

We gaan hier samen met de ouders voor.

Ouders, die met het oog op de schoolkeuze voor hun kind(eren) informatie over onze school willen, kunnen terecht bij de directeur van de school.

Wij nodigen u graag uit voor een bezoek. Dan kunnen wij u nog meer over de school vertellen en dan kunnen we u onze prachtige school laten zien.