Leerlingenraad
Leerlingenraad
Leerlingenraad

Leerlingenraad

Leerlingenraad
Leerlingenraad

Op de Roncallischool hebben we sinds een aantal jaar een leerlingenraad. De leerlingenraad wordt gevormd door in totaal acht kinderen (twee kinderen uit groep 5, twee uit groep 6, twee uit groep 7 en twee uit groep 8). Ieder schooljaar heeft de leerlingenraad vijfmaal een vergadering samen met de directeur van de school. Voordat de vergadering start, houden de leden van de leerlingenraad eerst overleg in hun groep om te horen wat er goed gaat op de Roncallischool en waar kansen liggen. Dit wordt vervolgens besproken in de vergadering. 

Tijdens de vergaderingen staat het reilen en zeilen op de Roncallischool, vanuit het oogpunt van uw kind, centraal. We zien de leerlingenraad dan ook als een zeer waardevolle partner. De school draait natuurlijk om de kinderen en door middel van de leerlingenraad hebben de kinderen een directe stem in de gang van zaken.