Ouderpanel
Ouderpanel
Ouderpanel

Ouderpanel

Ouderpanel
Ouderpanel

Op de Roncallischool bestaat het ouderpanel uit acht ouders. Deze ouders zijn het klankbord van alle ouders van de school. Iedere groep, van groep 1 tot en met groep 8, is in het panel vertegenwoordigd. Het ouderpanel komt driemaal per jaar samen met de directeur. Tijdens een bijeenkomst wordt gekeken naar de mooie dingen die gaande zijn op school en hebben we het over kansen. Hierbij wordt met name de dagelijkse gang van zaken onder de loep genomen: 'Waar loopt men op school tegenaan?'

We vinden het heel fijn dat ouders op een positieve en constructieve manier met de school meedenken.