Ziekmelden en Verlof
Ziekmelden en Verlof
Ziekmelden en Verlof

Ziekmelden en Verlof

Ziekmelden en Verlof
Ziekmelden en Verlof

Ziekmelden

Wanneer uw kind door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden niet op school kan komen,
kunt u dit voor 08:00 uur in de Parro-app doorgeven. Na 08:00 uur vragen we u ziekmeldingen telefonisch (0314-651530) te doen.

Verlof

Alle basisscholen moeten zich houden aan de regels voor leerplicht en schoolverlof. Hieronder vindt u meer informatie over de regelgeving omtrent het verlenen van verlof.
Om verlof aan te vragen, dient u een aanvraagformulier in te vullen. Het formulier kunt u ook opvragen bij de leerkracht van uw kind(eren). Het ingevulde aanvraagformulier kan, inclusief relevante verklaringen, ingeleverd worden bij de directeur. De directeur houdt zich aan de richtlijnen van de gemeente Montferland.

Ziekmelden en Verlof
Ziekmelden en Verlof
Ziekmelden en Verlof