MICADO
MICADO
MICADO

MICADO

MICADO
MICADO

Binnen PRO8 hebben wij verschillende mogelijkheden om aan de onderwijsbehoeften van meer -en hoogbegaafde kinderen te voldoen. Voor de kinderen van groep 1 t/m 3 is er een mini-MICADOgroep. Deze groep komt één keer per twee weken bij elkaar. Voor de kinderen van groep 4 t/m 8 zijn er verschillende arrangementen (fysiek en op afstand). Per leerling wordt bekeken wat wenselijk is.

Ze krijgen les van een gespecialiseerde leerkracht die veel ervaring heeft in het lesgeven aan en het begeleiden van deze groep kinderen. De begeleiding is coachend van aard. De kinderen krijgen een didactisch goed onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde kinderen, waarbij de nadruk ligt op het stimuleren van het analytisch, praktisch en creatief denkvermogen.

Lees verder