• 0314-651530
MICADO
MICADO
MICADO

MICADO

MICADO
MICADO

Voor begaafde leerlingen heeft PRO8, naast de begeleiding die deze leerlingen op hun eigen school krijgen, drie Micado-klassen. Eén ervan is gehuisvest in het gebouw van de Roncallischool. Het betreft in dit geval de mini-MICADO. Kinderen die deelnemen aan de (mini-)MICADO krijgen extra uitdaging, maar er wordt eveneens aandacht geschonken aan de specifieke behoefte op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessen worden gegeven op de woensdag door een gespecialiseerde Micado-leerkracht, in dit geval juf Kerstin.

Lees verder