Thematisch onderwijs
Thematisch onderwijs
Thematisch onderwijs

Thematisch onderwijs

Thematisch onderwijs
Thematisch onderwijs

Op de Roncallischool werken we thematisch. Dit betekent dat in alle groepen de leerstof aan bod komt in thema’s en onderwerpen die voor kinderen interessant zijn. 
 
In de groepen 1 en 2 wordt de leeromgeving betekenisvol ingericht, waarbij ruimte is voor eigen initiatief en inbreng van de kinderen. De leerkrachten proberen actief leren te stimuleren, zodat de kinderen een positief zelfbeeld krijgen en er een gevoel van eigenwaarde aan kunnen ontlenen. De leerkracht daagt uit en stuurt aan op een brede ontwikkeling. Er zijn verschillende hulpmiddelen waarmee de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen kan volgen en stimuleren. Eén van deze middelen is het instrument “Leerlijnen”. Hier kunnen de leerkrachten van groep 1/2 u meer over vertellen. 
 
Ook in groep 3 wordt vanuit thema’s gewerkt, hierbij is de taalleesmethode 'Lijn 3' leidend. In groep 3 leren de kinderen lezen aan de hand van de letters. Met deze letters kunnen ze nieuwe woorden maken. Langzamerhand gaan ze deze letters en woorden leren schrijven. Aan het eind van groep 3 kunnen de meeste kinderen teksten met twee- en drielettergrepige woorden lezen. Het technisch lezen, voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen staat centraal in groep 3 en vindt een vervolg in groep 4 en de hogere groepen.
 
In de groepen 4 t/m 8 werken we met de thematische methode: 'Alles-in-1'.  'Alles-in-1' is een methode voor thematisch, samenhangend onderwijs voor de basisschool. Zaakvakken, expressie, taal, techniek, cultuur, en meer, komen in logische samenhang aan bod. De wereld bestaat niet uit losse vakken. Alles heeft met elkaar te maken en alles wat je leest, hoort en zegt is taal. Door taal te combineren en te koppelen aan zaakvakken en expressievakken vang je meerdere vliegen in één klap! De vele praktische doe-opdrachten koppelen begrippen aan een ervaring. 

Thematisch onderwijs
Thematisch onderwijs
Thematisch onderwijs