Welbevinden
Welbevinden
Welbevinden

Welbevinden

Welbevinden

Het welbevinden van de kinderen op de Roncallischool staat centraal. In een veilige leef- en leeromgeving komen de kinderen tot een optimale ontwikkeling.

Om het welbevinden van de kinderen op school te bevorderen, werken we met de methodiek van de Kanjertraining. De Kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. De pijlers waarop de Kanjertraining is gebouwd, zijn:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee
Welbevinden
Welbevinden
Welbevinden