slider-fietsen

De Roncallischool heeft een duidelijke visie. De 5 pijlers van de visie zijn al voor een groot deel vertaald naar de vormgeving van de school, haar pedagogische beleid en het onderwijs.

Deze basis biedt veel mogelijkheden voor goed, dus passend onderwijs. Ons onderwijs is meer betekenisvol, uitdagend en toekomstgericht. Dit zorgt voor meer uitdaging en betrokkenheid bij de leerlingen.

M.n. het pedagogisch handelen is sterk. Enkele aspecten kunnen nog verder ontwikkeld worden: het planmatig werken, het dyscalculiebeleid en de tussenopbrengsten. Hiervoor zijn verbeteracties uitgezet.

Het duidelijk beleggen van taken m.b.t. ondersteuning is in het nieuwe formatieplan (17-18) goed geregeld. Extra beschikbare formatie kan hiervoor worden ingezet.

Ondersteuningsdeskundigheid van alle leraren wordt vergroot door scholing, intervisie en professionele gesprekken en ondersteuning door de IB-er en externe deskundigen.

Met de ondersteuningsvoorzieningen en de fysieke omgeving op school zijn we tevreden.

De samenwerking met partners verloopt goed en daarin is het ondersteuningsteam een belangrijk platform.

Bij de grenzen van de zorg zijn grote en gecombineerde groepen een aandachtspunt.

Eventuele beschikbare extra formatie wordt hiervoor gericht ingezet.

Voor elke plaatsingsbeslissing wordt een zorgvuldige afweging gemaakt van alle relevante factoren.

Wie het document met het ondersteuningsprofiel wil inzien kan onderstaande link gebruiken:

link