slider-fietsen

 

De Roncallischool is een school voor basisonderwijs. Wij werken met een enthousiast en professioneel team, dat de kinderen in hun ontwikkeling begeleidt.

De 5 pijlers van ons onderwijs zijn:
• Een goed leef- en werkklimaat als basis
• De basisvakken op orde
• Brede ontwikkeling
• Betekenisvol en uitdagend onderwijs
• Ons onderwijs is passend

De Roncallischool wil leerlingen instrumenten geven om in een (snel)veranderende wereld een plek te vinden, deel te nemen en (mede-) vorm te geven: zorgen voor jezelf, je omgeving, en de wereld.

Samen met de ouders willen we hier voor zorgen.

Ouders, die met het oog op de schoolkeuze voor hun kind(eren) informatie over onze school willen, kunnen terecht bij de directeur van de school.

Wij nodigen u graag uit voor een bezoek. Dan kunnen wij u nog meer over de school vertellen en onze prachtige school laten zien.

roncallischool