Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden

Intake

Om ervoor te zorgen dat er een doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind zit, gaan wij u actief betrekken bij de voortgang van de ontwikkeling. Wij hebben hiervoor een formulier ontwikkeld, waarop u als ervaringsdeskundige uw informatie over uw kind kunt doorgeven. U krijgt dit formulier na een kennismaking en intakegesprek van uw zoon of dochter bij ons op school en ongeveer twee maanden voor de eerste schooldag. Ook vragen wij, met uw toestemming, relevante informatie op bij eventuele voorschoolse voorzieningen. Dit om in te schatten of er eventuele extra ondersteuning nodig is.

Aanmelden
Aanmelden

Procedure

Wij maken een inschatting of we uw zoon/ dochter een passend onderwijsaanbod kunnen bieden. Indien dit mogelijk is, kan de inschrijving worden afgerond. Als dit onvoldoende duidelijk is, hebben wij als school zes weken de tijd om te bepalen of een leerling de juiste ondersteuning kan ontvangen of een passende alternatieve plek te vinden. Eventueel kan deze termijn met vier weken worden verlengd. Als duidelijk is dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan geldt de zorgplicht. Mocht blijken dat de Roncallischool niet kan bieden wat uw zoon/dochter nodig heeft, gaan we vanuit deze zorgplicht samen met u op zoek naar een passende plek binnen ons samenwerkingsverband. Naast de zorgplicht spelen ook de volgende zaken een rol bij de aanmelding:

  • Er is plaatsruimte op de school van aanmelding.
  • Ouders respecteren de grondslag van de school.
  • Plaatsing kan vanaf 4 jaar (vanaf 3 jaar en 10 maanden mag uw kind alvast een aantal (halve) dagen meedraaien om te wennen. Deze kennismakingsperiode duurt maximaal vijf dagen).
  • Bij aanmelding op meerdere scholen vragen wij u welke school uw voorkeur heeft. Deze school krijgt de zorgplicht, indien dat van toepassing is en onderzoekt de school de mogelijkheid tot plaatsing.

Nadat de Roncallischool alle gegevens heeft ontvangen en uw zoon/dochter is aangemeld, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de inschrijving. Vervolgens neemt de leerkracht uiterlijk zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt, contact met u op om maximaal vijf meeloopmomenten in te plannen.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact ons op!