slider-fietsen

De ouderraad

Op de Roncallischool worden jaarlijks veel bijzondere, niet lesgebonden, festiviteiten georganiseerd. Gezien het drukke programma van de leerkrachten is het bijna onhaalbaar om hen dit alleen te laten organiseren. Hulp is hard nodig. En aan wie kan het team dit beter vragen dan aan de ouders/verzorgers?
Daarom kent de Roncallischool een ouderraad (OR). Een ouderraad is een uit en door de ouders gekozen groep die allerlei activiteiten organiseert ten behoeve van de leerlingen op de school en hun ouders en die de vrijwillige ouderbijdrage beheert.
De OR is geen inspraakorgaan. Vragen en problemen van onderwijskundige aard kunnen voorgelegd worden aan de directie of de Medezeggenschapsraad (MR). Doordat de ouderraadsleden veel contacten met ouders hebben, komen er wel signalen van allerlei aard bij de OR terecht. De OR tracht deze signalen zoveel mogelijk op de juiste plek neer te leggen voor een oplossing.

 

Leden OR
De ouderraad vertegenwoordigt de oudervereniging. Alle ouders van de kinderen op de Roncallischool zijn lid van de oudervereniging, totdat hun kind de school weer verlaat. Uit de leden wordt een bestuur (ouderraad) gekozen dat bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en leden. Wanneer een lid graag wil plaatsnemen in de ouderraad, dan kan contact worden opgenomen met één van de zittende OR-leden.

Aan het einde van het schooljaar wordt bekeken of OR-leden aftreden en worden de vacatures via de weekbrief bekend gemaakt. Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties, dan kunt u zich wenden tot een van onze leden.

De activiteiten

De ouderraad is mede betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten die bedoeld zijn voor de leerlingen zelf. Uiteraard gaat de organisatie in nauw overleg en in goede samenwerking met het leerkrachtenteam. In het begin van het schooljaar worden de activiteiten verdeeld over de leden van de OR die ingedeeld worden in commissies. Ook binnen het team vindt er een verdeling plaats. In een schooljaar staan in elk geval de volgende activiteiten op het programma:

  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Pasen
  • Sportdag
  • Verkeersexamen
  • Schoolreisje/ schoolfeest

De data van deze activiteiten kunt u terugvinden in de jaarkalender van de school.
Voor het slagen van het evenement hebben we ook de hulp van u als ouders/ verzorgers nodig. Mede met uw betrokkenheid kunnen wij voor uw kinderen een geslaagde activiteit op touw zetten.

OR-vergaderingen
Eénmaal in de zes weken wordt er vergaderd om alle activiteiten soepel te laten verlopen. Bij deze vergadering is een teamlid van de Roncallischool aanwezig.
Een enkele keer is er een afvaardiging van de Medezeggenschapsraad (MR) of schooldirectie bij de vergadering aanwezig. Anderzijds gaat er ook wel eens iemand van de OR naar de vergadering van de MR. De bijeenkomsten zijn openbaar.


Hoe worden de activiteiten gefinancierd?

Van de vrijwillige ouderbijdrage worden verschillende activiteiten bekostigd. De ouderbijdrage maakt het mogelijk de extra activiteiten voor uw kinderen te betalen. Uw bijdrage komt voor 100% ten goede aan uw kind. Voor eventuele schoolreisjes en ook het schoolkamp van groep 8 moet extra betaald worden. U ontvangt hierover tijdig bericht.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Uw bijdrage maakt de bovengenoemde extra activiteiten mogelijk.

Ouders die het om financiële redenen lastig vinden om de bijdrage te voldoen wijzen wij op de ondersteuning die de ‘Stichting Leergeld’ biedt. Voor verdere informatie verwijzen we u naar: http://www.leergelddeliemers.nl/

De gemeente Montferland biedt tevens de mogelijkheid om een tegemoetkoming te ontvangen in de schoolkosten. Informatie hierover vindt u op: https://meedoeninmontferland.info/

Hoogte ouderbijdrage
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks in de algemene jaarvergadering van de OR bepaald. De MR heeft hierin een beslissende rol. Voor de kinderen die in januari op school starten, wordt de helft in rekening gebracht. De OR int en beheert de ouderbijdrage. Voor vragen over de ouderbijdrage kunt u terecht bij de ouderraad.

De ouderraad is een belangrijk orgaan binnen de Roncallischool. Ouders en leerkrachten van de Roncallischool hebben samen één doel: een leuk en leerzaam jaar realiseren voor de kinderen!

 

Het mailadres van de OR: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

OR-leden schooljaar 2018/2019

Maud Beekman (voorzitter)

Judith Jansen (secretaris)

Ronald Zaalmink (penningmeester)

Brigitte Beijer

Malou Teeuwsen

Heleen Engelbarts

Rianne Bisseling

Rebecca Engelbarts

Sabine te Pas

Bionda Seegers